Contributie

Ieder lid van Scouting Ascanen betaalt evenveel contributie. Momenteel is de contributie voor ieder lid € 15,- per maand. Nieuwe leden betalen eenmalig € 20,- voor de groepsdas en de insignes van speltak, groep, regio en Scouting Nederland.

Wijzigingen in de hoogte van de contributie moeten altijd worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Administratie

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door onze penningmeester en secretaris. Bij hen kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat ze aangeven lid te willen worden. Nieuwe leden mogen eerst drie keer komen kijken voordat zij een beslissing maken.

Contributie stopzetten

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie (dus ook als het al tijdens de opkomst gemeld is!).