Organisatie

Doelstelling
Scouting Ascanen heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. 

Organisatie Scouting Ascanen
De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo heeft onze groep bevers (4 tot 7 jaar), welpen (7 tot 11 jaar), scouts (11 tot 15 jaar), explorers (15 tot 18 jaar) en roverscouts (18 tot 21 jaar). Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is. Uitzondering hierop zijn de roverscouts, deze opereren zelfstandig maar onder toezien van een begeleider/adviseur.

Vrijwilligers
Scouting Ascanen wordt, zoals alle andere scoutinggroepen in Nederland, volledig gedraaid door vrijwilligers. Dit betekent echter niet dat het voor ons allemaal vrijblijvend is. Wij verzoeken iedere leiding binnen een aantal jaar een zogeheten basiskwalificatie te halen bij Scouting Nederland. Optioneel kan men later nog de bivak-kwalificatie (voor overnachtingen en kampen) en andere certificaten behalen. Iedere vrijwilliger is daarnaast verplicht een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aan te vragen.

Teamleiders, groepsraad en bestuur
De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Over zaken die speltakoverstijgend zijn of de langere termijn van de vereniging betreffen wordt vergaderd in de groepsraad. Hieraan nemen naast leiding ook roverscouts, stamleden, ouders en het bestuur deel.

Scouting Ascanen kent officieel twee besturen. Het bestuur vereniging Scouting Ascanen is verantwoordelijk voor de speltakken, de activiteiten en de vrijwilligers. Het bestuur beheersstichting Scouting Ascanen is verantwoordelijk voor terrein, gebouwen en materialen waar de vereniging gebruik van maakt. Deze twee besturen vergaderen samen in een personele unie. De twee besturen delen hun voorzitter en secretaris, maar hebben wel een eigen penningmeester. Hiernaast bestaat de personele unie uit de praktijkbegeleider, de verhuurcoördinator, de terreinbeheerder en een aantal algemene leden.

De huidige samenstelling van de personele unie is:

  • Marlies van der Tooren, interim voorzitter
  • Martijn van Gilst, secretaris
  • Hella Zwarter, penningmeester voor de vereniging
  • Janny Zandt, penningmeester voor de beheersstichting
  • Janny Zandt, verhuurcoördinator
  • Karin Vesterink, vertrouwenspersoon

Verhuur

Wij verhuren onze gebouwen regelmatig aan andere scoutinggroepen, schoolklassen en andere groepen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de verhuurcommissie. Deze wordt geleid door de verhuurcoördinator en bestaat hiernaast uit andere vrijwilligers uit de vereniging.

Wilt u contact opnemen met het bestuur of de verhuurcommissie, gelieve dit te doen via het kopje 'contact' in het menu.