Vacature adviseur Roverscouts

Kwalitatief goed scoutingspel daagt meiden en jongens uit zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat is waar de vrijwilligers binnen scouting zich voor inzetten. Scouting helpt leiding bekwaan te worden in het organiseren van uitdagend scoutingspel en scouting helpt andere vrijwilligers bekwaam te worden de leiding hierin te ondersteunen.

Scouting Ascanen is op zoek naar:logo ascanen groep transparant1 238px

Adviseur Roverscouts (vrijwillig)  

Profiel
Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Daarbij functioneren roverscouts, als oudste leeftijdsgroep, grotendeels zelfstandig. De adviseur roverscouts ondersteunt daarbij de roverscouts om zelf, met groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, een leuk en uitdagend activiteitenprogramma te organiseren. Daarmee krijgen roverscouts de kans zich verder te ontwikkelen.

Voorwaarden om de functie te kunnen vervullen
 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland;
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.;
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen;
 • Je bent minimaal 25 jaar;
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen;
 • Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.

Kerntaken adviseur roverscouts

 • Verantwoordelijk voor het met advies ondersteunen van roverscouts in het zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse programma’s, weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp. Dit op basis van de Scoutingmethode;
 • Begeleiden en stimuleren van roverscouts in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg binnen groep en regio;
 • Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van de speltak;
 • Kwaliteitsbewaking van de speltak en het activiteitenprogramma.

Indicatie tijdsbesteding
Circa 4 à 5 uur per week voor wekelijkse opkomsten, voorbereiding en periodiek overleg. Daarnaast vraagt deelname aan (weekend)kampen, groepsactiviteiten en eventuele regionale en/of landelijke activiteiten tijd.

Benodigde competenties
Om je kerntaken als adviseur roverscouts goed uit te kunnen voeren, dien je over een flinke hoeveelheid specifieke competenties (kennis, houding en vaardigheden) te beschikken. Deze specifieke competenties noemen we functiegebonden competenties en staan beschreven op de kwalificatiekaart voor adviseur roverscouts. Aan de hand van deze kwalificatiekaart en de bijbehorende toelichting, kun je samen met de praktijkbegeleider van je groep bekijken over welke competenties je beschikt en welke je nog verder kunt ontwikkelen. Naast deze specifieke functiegebonden competenties, dien je als adviseur roverscouts ook nog te beschikken over een aantal algemene persoonsgebonden competenties, die je voor meerdere functies kunt inzetten, zoals:

 • Uitdrukkingsvaardigheid (iets duidelijk en met goed taalgebruik kunnen uitleggen en beschrijven);
 • Functioneren in teamverband (zoals goed kunnen samenwerken);
 • Integriteit (betrouwbaar zijn en je houden aan gedragsregels);
 • Ontwikkelingsgerichtheid (gericht zijn op de ontwikkeling van jeugdleden, het leidingteam en jezelf);
 • Veilig werken (een veilige activiteitenomgeving creëren en je bewust zijn van mogelijke risico’s);
 • Coachen en begeleiden (jongeren kunnen begeleiden in hun persoonlijk functioneren en het programmeren van activiteiten);
 • Initiatief en stimuleren (initiatief nemen en roverscouts stimuleren dingen aan te pakken).

Doelgericht samenwerken (een goede samenwerking stimuleren en roverscouts adviseren hoe doelen van de speltak te realiseren).Met behulp van de competentieroos kun je zien welke persoonsgebonden competenties er nog meer zijn en op welk niveau jij deze hebt ontwikkeld. De kwalificatiekaart met functiegebonden competenties en decompetentieroos met algemene persoonsgebonden competenties zijn te vinden op www.scouting.nl/scoutingacademy.

Ontwikkeling competenties en kwalificatie als adviseur roverscouts
Beschik je nog niet over al de benodigde competenties, dan kan Scouting Academy je helpen je hierin verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oefenen in je eigen of een andere groep, het volgen van een training, zelfstudie, e-learning of door het vragen van feedback aan de praktijkbegeleider van je groep. De praktijkbegeleider helpt je om hierin voor jou de beste keuzes te maken. Wanneer je kunt aantonen dat je overal de competenties van de kwalificatiekaart beschikt, kun je met behulp van je praktijkbegeleider een officiële kwalificatie als adviseur roverscouts aanvragen.

Introductieperiode
Tijdens de introductieperiode maak je kennis met de roverscouts, de praktijkbegeleider en de groepsbegeleider van je groep. Daarbij ontdek je ook wat er vanuit de groep precies van je verwacht wordt als adviseur, want elke groep heeft zo zijn eigen werkwijze en gewoonten. Na de introductieperiode kun je officieel worden benoemd/geïnstalleerd en ingeschreven als adviseur roverscouts.

oor meer informatie of om te solliciteren, neem contact op met Marlies van der Tooren 06-18667472. Ga voor e-mail contact naar het contactformulier en selecteer in het menu vrijwilligers.